Objektif


Apakah Tujuan Konsep Perniagaan Ini?Memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk menceburi perniagaan baru untuk menambah pendapatan diri dan keluarga
  
Memberi satu kelainan produk di pasaran yang berdaya saing

Memberi kaedah pemasaran yang lebih baik kepada usahawan cendawan kecil-kecilan untuk memaksimumkan keuntungan dan tidak bergantung kepada orang tengah.

Mengurangkan perasaan malu untuk berniaga kepada peniaga baru apabila mengunakan kiosk/stall yang menarik

Memajukan sektor penanaman cendawan di Malaysia

Menggalakan orang ramai menceburi bidang keusahawanan

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...